Reload
280 km 12 spann 2016
Starttidspunkt: fredag 8. januar 17:00
Siste oppdatering: 10. januar 2016
30. mai 14:05
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
1. Dag Broch Tana Sluttplassering: 15
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Gargia 8/1 17:00 12
Suolovuopmi 1 8/1 18:52 8/1 18:52 12 01:52 13,9 km/t 01:52 00:00 00:00 0,0 26 km 26 km
Bingis 1 8/1 21:45 8/1 21:45 12 02:53 8,7 km/t 04:45 00:00 00:00 0,0 25 km 51 km
Bingis 2 9/1 03:54 9/1 03:54 12 06:09 10,4 km/t 10:54 00:00 00:00 0,0 64 km 115 km
Suolovuopmi 2 9/1 07:05 9/1 07:05 9 03:11 7,9 km/t 14:05 00:00 00:00 0,0 25 km 140 km
Bingis 3 9/1 11:23 9/1 11:23 9 04:18 5,8 km/t 18:23 00:00 00:00 0,0 25 km 165 km
Bingis 4 9/1 18:25 9/1 18:25 9 07:02 9,1 km/t 25:25 00:00 00:00 0,0 64 km 229 km
Suolovopmi 3 9/1 22:07 9/1 22:07 9 03:42 6,8 km/t 29:07 00:00 00:00 0,0 25 km 254 km
Gargia 10/1 00:08 9 02:01 12,9 km/t 31:08 00:00 0,0 26 km 280 km
H=Antall hunder