Reload
280 km 12 spann 2016
Starttidspunkt: fredag 8. januar 17:00
Siste oppdatering: 10. januar 2016
16. juli 18:32
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
1. Dag Broch Tana Sluttplassering: 15

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Suolovuopmi 1 1h 52min 8/1 18:52 8/1 18:52 0 12 / 12
2 Bingis 1 2h 53min 8/1 21:45 8/1 21:45 0 12 / 12
3 Bingis 2 6h 09min 9/1 03:54 9/1 03:54 0 12 / 12
4 Suolovuopmi 2 3h 11min 9/1 07:05 9/1 07:05 0 12 / 9
5 Bingis 3 4h 18min 9/1 11:23 9/1 11:23 0 9 / 9
6 Bingis 4 7h 02min 9/1 18:25 9/1 18:25 0 9 / 9
7 Suolovopmi 3 3h 42min 9/1 22:07 9/1 22:07 0 9 / 9

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Gargia - Suolovuopmi 1 8/1 17:00 8/1 18:52 1h 52min 12 1 / 8
2 Suolovuopmi 1 - Bingis 1 8/1 18:52 8/1 21:45 2h 53min 12 8 / 24
3 Bingis 1 - Bingis 2 8/1 21:45 9/1 03:54 6h 09min 12 24 / 13
4 Bingis 2 - Suolovuopmi 2 9/1 03:54 9/1 07:05 3h 11min 12 13 / 4
5 Suolovuopmi 2 - Bingis 3 9/1 07:05 9/1 11:23 4h 18min 9 4 / 15
6 Bingis 3 - Bingis 4 9/1 11:23 9/1 18:25 7h 02min 9 15 / 13
7 Bingis 4 - Suolovopmi 3 9/1 18:25 9/1 22:07 3h 42min 9 13 / 15
8 Suolovuopmi 3 - Gargia 9/1 22:07 10/1 00:08 2h 01min 9 15 / 15