Reload
280 km 12 spann 2016
Starttidspunkt: fredag 8. januar 17:00
Siste oppdatering: 10. januar 2016
1. juni 06:27
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
2. Øyvind Mortensen Sluttplassering: 11
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Gargia 8/1 17:01 12
Suolovuopmi 1 8/1 18:48 8/1 18:48 12 01:47 14,6 km/t 01:47 00:00 00:00 0,0 26 km 26 km
Bingis 1 8/1 20:35 8/1 20:35 12 01:47 14,0 km/t 03:34 00:00 00:00 0,0 25 km 51 km
Bingis 2 9/1 01:48 9/1 01:48 12 05:13 12,3 km/t 08:47 00:00 00:00 0,0 64 km 115 km
Suolovuopmi 2 9/1 07:56 9/1 07:56 12 06:08 4,1 km/t 14:55 00:00 00:00 0,0 25 km 140 km
Bingis 3 9/1 09:44 9/1 09:44 12 01:48 13,9 km/t 16:43 00:00 00:00 0,0 25 km 165 km
Bingis 4 9/1 14:45 9/1 14:45 12 05:01 12,8 km/t 21:44 00:00 00:00 0,0 64 km 229 km
Suolovopmi 3 9/1 20:43 9/1 20:43 12 05:58 4,2 km/t 27:42 00:00 00:00 0,0 25 km 254 km
Gargia 9/1 22:26 12 01:43 15,1 km/t 29:25 00:00 0,0 26 km 280 km
H=Antall hunder