Reload
280 km 12 spann 2016
Starttidspunkt: fredag 8. januar 17:00
Siste oppdatering: 10. januar 2016
30. mai 13:40
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
16. Krister Höök Sluttplassering: 19
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Gargia 8/1 17:15 12
Suolovuopmi 1 8/1 18:56 8/1 18:56 12 01:41 15,4 km/t 01:41 00:00 00:00 0,0 26 km 26 km
Bingis 1 8/1 20:46 8/1 20:46 12 01:50 13,6 km/t 03:31 00:00 00:00 0,0 25 km 51 km
Bingis 2 9/1 02:09 9/1 02:09 12 05:23 11,9 km/t 08:54 00:00 00:00 0,0 64 km 115 km
Suolovuopmi 2 9/1 09:16 9/1 09:16 12 07:07 3,5 km/t 16:01 00:00 00:00 0,0 25 km 140 km
Bingis 3 9/1 11:28 9/1 11:28 12 02:12 11,4 km/t 18:13 00:00 00:00 0,0 25 km 165 km
Bingis 4 9/1 19:55 9/1 19:55 12 08:27 7,6 km/t 26:40 00:00 00:00 0,0 64 km 229 km
Suolovopmi 3 9/1 23:01 9/1 23:01 12 03:06 8,1 km/t 29:46 00:00 00:00 0,0 25 km 254 km
Gargia 10/1 01:04 12 02:03 12,7 km/t 31:49 00:00 0,0 26 km 280 km
H=Antall hunder