Reload
280 km 12 spann 2016
Starttidspunkt: fredag 8. januar 17:00
Siste oppdatering: 10. januar 2016
1. juni 08:16
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
3. Kristian Walseth Alta Sluttplassering: 1
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Gargia 8/1 17:02 12
Suolovuopmi 1 8/1 18:40 8/1 18:40 12 01:38 15,9 km/t 01:38 00:00 00:00 0,0 26 km 26 km
Bingis 1 8/1 20:15 8/1 20:15 12 01:35 15,8 km/t 03:13 00:00 00:00 0,0 25 km 51 km
Bingis 2 9/1 01:02 9/1 01:02 12 04:47 13,4 km/t 08:00 00:00 00:00 0,0 64 km 115 km
Suolovuopmi 2 9/1 07:26 9/1 07:26 12 06:24 3,9 km/t 14:24 00:00 00:00 0,0 25 km 140 km
Bingis 3 9/1 09:09 9/1 09:09 12 01:43 14,6 km/t 16:07 00:00 00:00 0,0 25 km 165 km
Bingis 4 9/1 16:43 9/1 16:43 12 07:34 8,5 km/t 23:41 00:00 00:00 0,0 64 km 229 km
Suolovopmi 3 9/1 18:32 9/1 18:32 12 01:49 13,8 km/t 25:30 00:00 00:00 0,0 25 km 254 km
Gargia 9/1 20:02 12 01:30 17,3 km/t 27:00 00:00 0,0 26 km 280 km
H=Antall hunder