Reload
280 km 12 spann 2016
Starttidspunkt: fredag 8. januar 17:00
Siste oppdatering: 10. januar 2016
30. mai 13:12
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
4. Hugo Hansen Sluttplassering: 4
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Gargia 8/1 17:03 12
Suolovuopmi 1 8/1 18:36 8/1 18:36 12 01:33 16,8 km/t 01:33 00:00 00:00 0,0 26 km 26 km
Bingis 1 8/1 20:13 8/1 20:13 12 01:37 15,5 km/t 03:10 00:00 00:00 0,0 25 km 51 km
Bingis 2 9/1 01:07 9/1 01:07 12 04:54 13,1 km/t 08:04 00:00 00:00 0,0 64 km 115 km
Suolovuopmi 2 9/1 09:10 9/1 09:10 12 08:03 3,1 km/t 16:07 00:00 00:00 0,0 25 km 140 km
Bingis 3 9/1 10:53 9/1 10:53 12 01:43 14,6 km/t 17:50 00:00 00:00 0,0 25 km 165 km
Bingis 4 9/1 15:54 9/1 15:54 12 05:01 12,8 km/t 22:51 00:00 00:00 0,0 64 km 229 km
Suolovopmi 3 9/1 19:00 9/1 19:00 11 03:06 8,1 km/t 25:57 00:00 00:00 0,0 25 km 254 km
Gargia 9/1 20:43 11 01:43 15,1 km/t 27:40 00:00 0,0 26 km 280 km
H=Antall hunder