Reload
280 km 12 spann 2016
Starttidspunkt: fredag 8. januar 17:00
Siste oppdatering: 10. januar 2016
30. mai 14:17
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
5. Leif Herleiksplass Sluttplassering: 8
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Gargia 8/1 17:04 12
Suolovuopmi 1 8/1 18:37 8/1 18:37 12 01:33 16,8 km/t 01:33 00:00 00:00 0,0 26 km 26 km
Bingis 1 8/1 20:19 8/1 20:19 12 01:42 14,7 km/t 03:15 00:00 00:00 0,0 25 km 51 km
Bingis 2 9/1 01:13 9/1 01:13 12 04:54 13,1 km/t 08:09 00:00 00:00 0,0 64 km 115 km
Suolovuopmi 2 9/1 06:47 9/1 06:47 12 05:34 4,5 km/t 13:43 00:00 00:00 0,0 25 km 140 km
Bingis 3 9/1 08:44 9/1 08:44 12 01:57 12,8 km/t 15:40 00:00 00:00 0,0 25 km 165 km
Bingis 4 9/1 13:49 9/1 13:49 12 05:05 12,6 km/t 20:45 00:00 00:00 0,0 64 km 229 km
Suolovopmi 3 9/1 20:14 9/1 20:14 12 06:25 3,9 km/t 27:10 00:00 00:00 0,0 25 km 254 km
Gargia 9/1 21:56 12 02:00 15,3 km/t 29:00 00:00 0,0 26 km 280 km
H=Antall hunder