Reload
280 km 12 spann 2016
Starttidspunkt: fredag 8. januar 17:00
Siste oppdatering: 10. januar 2016
30. mai 12:39
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
8. Marcel Starinsky Sluttplassering: 23
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Gargia 8/1 17:07 12
Suolovuopmi 1 8/1 18:40 8/1 18:40 12 01:33 16,8 km/t 01:33 00:00 00:00 0,0 26 km 26 km
Bingis 1 8/1 20:40 8/1 20:40 12 02:00 12,5 km/t 03:33 00:00 00:00 0,0 25 km 51 km
Bingis 2 9/1 02:49 9/1 02:49 12 06:09 10,4 km/t 09:42 00:00 00:00 0,0 64 km 115 km
Suolovuopmi 2 9/1 10:25 9/1 10:25 12 07:36 3,3 km/t 17:18 00:00 00:00 0,0 25 km 140 km
Bingis 3 9/1 12:28 9/1 12:28 12 02:03 12,2 km/t 19:21 00:00 00:00 0,0 25 km 165 km
Bingis 4 9/1 21:38 9/1 21:38 12 09:10 7,0 km/t 28:31 00:00 00:00 0,0 64 km 229 km
Suolovopmi 3 10/1 01:17 10/1 01:17 12 03:39 6,8 km/t 32:10 00:00 00:00 0,0 25 km 254 km
Gargia 10/1 03:01 12 01:44 15,0 km/t 33:54 00:00 0,0 26 km 280 km
H=Antall hunder