Reload
280 km 12 spann 2016
Starttidspunkt: fredag 8. januar 17:00
Siste oppdatering: 10. januar 2016
1. juni 07:22
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
9. Maria Hernetkoski Sluttplassering: 5
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Gargia 8/1 17:08 12
Suolovuopmi 1 8/1 18:52 8/1 18:52 12 01:44 15,0 km/t 01:44 00:00 00:00 0,0 26 km 26 km
Bingis 1 8/1 20:38 8/1 20:38 12 01:46 14,2 km/t 03:30 00:00 00:00 0,0 25 km 51 km
Bingis 2 9/1 01:46 9/1 01:46 12 05:08 12,5 km/t 08:38 00:00 00:00 0,0 64 km 115 km
Suolovuopmi 2 9/1 08:07 9/1 08:07 12 06:21 3,9 km/t 14:59 00:00 00:00 0,0 25 km 140 km
Bingis 3 9/1 09:59 9/1 09:59 12 01:52 13,4 km/t 16:51 00:00 00:00 0,0 25 km 165 km
Bingis 4 9/1 15:00 9/1 15:00 12 05:01 12,8 km/t 21:52 00:00 00:00 0,0 64 km 229 km
Suolovopmi 3 9/1 19:48 9/1 19:48 10 04:48 5,2 km/t 26:40 00:00 00:00 0,0 25 km 254 km
Gargia 9/1 21:30 10 01:42 15,3 km/t 28:22 00:00 0,0 26 km 280 km
H=Antall hunder