Reload
280 km 12 spann 2016
Starttidspunkt: fredag 8. januar 17:00
Siste oppdatering: 10. januar 2016
1. juni 08:25
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
10. Maria Sparboe Alta Sluttplassering: 21
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Gargia 8/1 17:09 12
Suolovuopmi 1 8/1 19:03 8/1 19:03 12 01:54 13,7 km/t 01:54 00:00 00:00 0,0 26 km 26 km
Bingis 1 8/1 21:09 8/1 21:09 12 02:06 11,9 km/t 04:00 00:00 00:00 0,0 25 km 51 km
Bingis 2 9/1 07:33 9/1 07:33 12 10:24 6,2 km/t 14:24 00:00 00:00 0,0 64 km 115 km
Suolovuopmi 2 9/1 09:37 9/1 09:37 12 02:04 12,1 km/t 16:28 00:00 00:00 0,0 25 km 140 km
Bingis 3 9/1 11:50 9/1 11:50 12 02:13 11,3 km/t 18:41 00:00 00:00 0,0 25 km 165 km
Bingis 4 9/1 22:31 9/1 22:31 12 10:41 6,0 km/t 29:22 00:00 00:00 0,0 64 km 229 km
Suolovopmi 3 10/1 00:48 10/1 00:48 12 02:17 10,9 km/t 31:39 00:00 00:00 0,0 25 km 254 km
Gargia 10/1 02:47 12 01:59 13,1 km/t 33:38 00:00 0,0 26 km 280 km
H=Antall hunder