Reload
280 km 12 spann 2016
Starttidspunkt: fredag 8. januar 17:00
Siste oppdatering: 10. januar 2016
5. august 03:28
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
11. Christian Høy Knudsen Kjøllefjord Sluttplassering: 3
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Gargia 8/1 17:10 12
Suolovuopmi 1 8/1 18:43 8/1 18:43 12 01:33 16,8 km/t 01:33 00:00 00:00 0,0 26 km 26 km
Bingis 1 8/1 20:24 8/1 20:24 12 01:41 14,9 km/t 03:14 00:00 00:00 0,0 25 km 51 km
Bingis 2 9/1 01:05 9/1 01:05 12 04:41 13,7 km/t 07:55 00:00 00:00 0,0 64 km 115 km
Suolovuopmi 2 9/1 07:01 9/1 07:01 11 05:56 4,2 km/t 13:51 00:00 00:00 0,0 25 km 140 km
Bingis 3 9/1 08:51 9/1 08:51 11 01:50 13,6 km/t 15:41 00:00 00:00 0,0 25 km 165 km
Bingis 4 9/1 16:47 9/1 16:47 11 07:56 8,1 km/t 23:37 00:00 00:00 0,0 64 km 229 km
Suolovopmi 3 9/1 18:54 9/1 18:54 9 02:07 11,8 km/t 25:44 00:00 00:00 0,0 25 km 254 km
Gargia 9/1 20:24 9 01:30 17,3 km/t 27:14 00:00 0,0 26 km 280 km
H=Antall hunder