Reload
280 km 12 spann 2016
Starttidspunkt: fredag 8. januar 17:00
Siste oppdatering: 10. januar 2016
1. juni 08:00
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
12. Wolfgang Simon-Nilsen Sluttplassering: 13
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Gargia 8/1 17:11 12
Suolovuopmi 1 8/1 18:52 8/1 18:52 12 01:41 15,4 km/t 01:41 00:00 00:00 0,0 26 km 26 km
Bingis 1 8/1 20:38 8/1 20:38 12 01:46 14,2 km/t 03:27 00:00 00:00 0,0 25 km 51 km
Bingis 2 9/1 01:47 9/1 01:47 12 05:09 12,4 km/t 08:36 00:00 00:00 0,0 64 km 115 km
Suolovuopmi 2 9/1 07:15 9/1 07:15 12 05:28 4,6 km/t 14:04 00:00 00:00 0,0 25 km 140 km
Bingis 3 9/1 09:15 9/1 09:15 12 02:00 12,5 km/t 16:04 00:00 00:00 0,0 25 km 165 km
Bingis 4 9/1 17:22 9/1 17:22 12 08:07 7,9 km/t 24:11 00:00 00:00 0,0 64 km 229 km
Suolovopmi 3 9/1 20:49 9/1 20:49 12 03:27 7,2 km/t 27:38 00:00 00:00 0,0 25 km 254 km
Gargia 9/1 22:52 12 03:00 12,7 km/t 30:00 00:00 0,0 26 km 280 km
H=Antall hunder