Reload
280 km 12 spann 2016
Starttidspunkt: fredag 8. januar 17:00
Siste oppdatering: 10. januar 2016
1. juni 07:34
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
14. Torkil Hansen Sluttplassering: 17
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Gargia 8/1 17:13 12
Suolovuopmi 1 8/1 19:08 8/1 19:08 12 01:55 13,6 km/t 01:55 00:00 00:00 0,0 26 km 26 km
Bingis 1 8/1 21:00 8/1 21:00 12 01:52 13,4 km/t 03:47 00:00 00:00 0,0 25 km 51 km
Bingis 2 9/1 08:21 9/1 08:21 12 11:21 5,6 km/t 15:08 00:00 00:00 0,0 64 km 115 km
Suolovuopmi 2 9/1 09:59 9/1 09:59 12 01:38 15,3 km/t 16:46 00:00 00:00 0,0 25 km 140 km
Bingis 3 9/1 12:22 9/1 12:22 12 02:23 10,5 km/t 19:09 00:00 00:00 0,0 25 km 165 km
Bingis 4 9/1 20:14 9/1 20:14 12 07:52 8,1 km/t 27:01 00:00 00:00 0,0 64 km 229 km
Suolovopmi 3 9/1 22:30 9/1 22:30 12 02:16 11,0 km/t 29:17 00:00 00:00 0,0 25 km 254 km
Gargia 10/1 00:35 12 02:05 12,5 km/t 31:22 00:00 0,0 26 km 280 km
H=Antall hunder