Reload
280 km 12 spann 2016
Starttidspunkt: fredag 8. januar 17:00
Siste oppdatering: 10. januar 2016
1. juni 06:20
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
15. Anved Kvammen Sluttplassering: 7
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Gargia 8/1 17:14 12
Suolovuopmi 1 8/1 18:48 8/1 18:48 12 01:34 16,6 km/t 01:34 00:00 00:00 0,0 26 km 26 km
Bingis 1 8/1 20:39 8/1 20:39 12 01:51 13,5 km/t 03:25 00:00 00:00 0,0 25 km 51 km
Bingis 2 9/1 05:37 9/1 05:37 12 08:58 7,1 km/t 12:23 00:00 00:00 0,0 64 km 115 km
Suolovuopmi 2 9/1 07:21 9/1 07:21 12 01:44 14,4 km/t 14:07 00:00 00:00 0,0 25 km 140 km
Bingis 3 9/1 09:22 9/1 09:22 12 02:01 12,4 km/t 16:08 00:00 00:00 0,0 25 km 165 km
Bingis 4 9/1 17:55 9/1 17:55 12 08:33 7,5 km/t 24:41 00:00 00:00 0,0 64 km 229 km
Suolovopmi 3 9/1 19:50 9/1 19:50 12 01:55 13,0 km/t 26:36 00:00 00:00 0,0 25 km 254 km
Gargia 9/1 21:31 12 01:41 15,4 km/t 28:17 00:00 0,0 26 km 280 km
H=Antall hunder