Reload
280 km 12 spann 2016
Starttidspunkt: fredag 8. januar 17:00
Siste oppdatering: 10. januar 2016
30. mai 13:35
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
17. Åse Østvold Sluttplassering: 25
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Gargia 8/1 17:16 12
Suolovuopmi 1 8/1 19:06 8/1 19:06 12 01:50 14,2 km/t 01:50 00:00 00:00 0,0 26 km 26 km
Bingis 1 8/1 21:24 8/1 21:24 12 02:18 10,9 km/t 04:08 00:00 00:00 0,0 25 km 51 km
Bingis 2 9/1 08:19 9/1 08:19 12 10:55 5,9 km/t 15:03 00:00 00:00 0,0 64 km 115 km
Suolovuopmi 2 9/1 10:21 9/1 10:21 11 02:02 12,3 km/t 17:05 00:00 00:00 0,0 25 km 140 km
Bingis 3 9/1 16:13 9/1 16:13 11 05:52 4,3 km/t 22:57 00:00 00:00 0,0 25 km 165 km
Bingis 4 10/1 01:10 10/1 01:10 11 08:57 7,2 km/t 31:54 00:00 00:00 0,0 64 km 229 km
Suolovopmi 3 10/1 03:20 10/1 03:20 11 02:10 11,5 km/t 34:04 00:00 00:00 0,0 25 km 254 km
Gargia 10/1 05:20 11 02:00 13,0 km/t 36:04 00:00 0,0 26 km 280 km
H=Antall hunder