Reload
280 km 12 spann 2016
Starttidspunkt: fredag 8. januar 17:00
Siste oppdatering: 10. januar 2016
1. juni 06:17
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
18. Mikal Lanes Sluttplassering: 9
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Gargia 8/1 17:17 12
Suolovuopmi 1 8/1 19:00 8/1 19:00 12 01:43 15,1 km/t 01:43 00:00 00:00 0,0 26 km 26 km
Bingis 1 8/1 20:42 8/1 20:42 12 01:42 14,7 km/t 03:25 00:00 00:00 0,0 25 km 51 km
Bingis 2 9/1 05:28 9/1 05:28 12 08:46 7,3 km/t 12:11 00:00 00:00 0,0 64 km 115 km
Suolovuopmi 2 9/1 07:16 9/1 07:16 12 01:48 13,9 km/t 13:59 00:00 00:00 0,0 25 km 140 km
Bingis 3 9/1 09:20 9/1 09:20 12 02:04 12,1 km/t 16:03 00:00 00:00 0,0 25 km 165 km
Bingis 4 9/1 17:57 9/1 17:57 12 08:37 7,4 km/t 24:40 00:00 00:00 0,0 64 km 229 km
Suolovopmi 3 9/1 20:15 9/1 20:15 10 02:18 10,9 km/t 26:58 00:00 00:00 0,0 25 km 254 km
Gargia 9/1 22:05 10 01:50 14,2 km/t 28:48 00:00 0,0 26 km 280 km
H=Antall hunder