Reload
280 km 12 spann 2016
Starttidspunkt: fredag 8. januar 17:00
Siste oppdatering: 10. januar 2016
1. juni 06:48
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
21. Jon Sigmundstad Tana Sluttplassering: 12
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Gargia 8/1 17:20 12
Suolovuopmi 1 8/1 19:00 8/1 19:00 12 01:40 15,6 km/t 01:40 00:00 00:00 0,0 26 km 26 km
Bingis 1 8/1 20:45 8/1 20:45 12 01:45 14,3 km/t 03:25 00:00 00:00 0,0 25 km 51 km
Bingis 2 9/1 04:57 9/1 04:57 12 08:12 7,8 km/t 11:37 00:00 00:00 0,0 64 km 115 km
Suolovuopmi 2 9/1 06:44 9/1 06:44 12 01:47 14,0 km/t 13:24 00:00 00:00 0,0 25 km 140 km
Bingis 3 9/1 08:45 9/1 08:45 12 02:01 12,4 km/t 15:25 00:00 00:00 0,0 25 km 165 km
Bingis 4 9/1 19:07 9/1 19:07 11 10:22 6,2 km/t 25:47 00:00 00:00 0,0 64 km 229 km
Suolovopmi 3 9/1 21:12 9/1 21:12 10 02:05 12,0 km/t 27:52 00:00 00:00 0,0 25 km 254 km
Gargia 9/1 22:51 10 01:39 15,8 km/t 29:31 00:00 0,0 26 km 280 km
H=Antall hunder