Reload
280 km 12 spann 2016
Starttidspunkt: fredag 8. januar 17:00
Siste oppdatering: 10. januar 2016
1. juni 07:42
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
22. Berit Seljestokken Sluttplassering: 18
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Gargia 8/1 17:21 12
Suolovuopmi 1 8/1 19:04 8/1 19:04 10 01:43 15,1 km/t 01:43 00:00 00:00 0,0 26 km 26 km
Bingis 1 8/1 21:01 8/1 21:01 10 01:57 12,8 km/t 03:40 00:00 00:00 0,0 25 km 51 km
Bingis 2 9/1 06:22 9/1 06:22 10 09:21 6,8 km/t 13:01 00:00 00:00 0,0 64 km 115 km
Suolovuopmi 2 9/1 08:29 9/1 08:29 10 02:07 11,8 km/t 15:08 00:00 00:00 0,0 25 km 140 km
Bingis 3 9/1 10:35 9/1 10:35 10 02:06 11,9 km/t 17:14 00:00 00:00 0,0 25 km 165 km
Bingis 4 9/1 21:00 9/1 21:00 10 10:25 6,1 km/t 27:39 00:00 00:00 0,0 64 km 229 km
Suolovopmi 3 9/1 22:48 9/1 22:48 10 01:48 13,9 km/t 29:27 00:00 00:00 0,0 25 km 254 km
Gargia 10/1 01:00 10 02:12 11,8 km/t 31:39 00:00 0,0 26 km 280 km
H=Antall hunder