Reload
280 km 12 spann 2016
Starttidspunkt: fredag 8. januar 17:00
Siste oppdatering: 10. januar 2016
1. juni 06:32
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
24. Andreas Tømmervik Sluttplassering: 6
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Gargia 8/1 17:23 12
Suolovuopmi 1 8/1 19:01 8/1 19:01 12 01:38 15,9 km/t 01:38 00:00 00:00 0,0 26 km 26 km
Bingis 1 8/1 20:45 8/1 20:45 12 01:44 14,4 km/t 03:22 00:00 00:00 0,0 25 km 51 km
Bingis 2 9/1 01:31 9/1 01:31 12 04:46 13,4 km/t 08:08 00:00 00:00 0,0 64 km 115 km
Suolovuopmi 2 9/1 08:37 9/1 08:37 10 07:06 3,5 km/t 15:14 00:00 00:00 0,0 25 km 140 km
Bingis 3 9/1 10:27 9/1 10:27 10 01:50 13,6 km/t 17:04 00:00 00:00 0,0 25 km 165 km
Bingis 4 9/1 17:41 9/1 17:41 10 07:14 8,8 km/t 24:18 00:00 00:00 0,0 64 km 229 km
Suolovopmi 3 9/1 19:46 9/1 19:46 9 02:05 12,0 km/t 26:23 00:00 00:00 0,0 25 km 254 km
Gargia 9/1 21:30 9 02:00 15,0 km/t 29:00 00:00 0,0 26 km 280 km
H=Antall hunder