Reload
220 km 8 Spann 2016
Starttidspunkt: fredag 8. januar 17:26
Siste oppdatering: 10. januar 2016
23. februar 04:24
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
34. Bente Nina Bårdgard Sluttplassering: 7
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Gargia 8/1 17:33 8
Suolovuopmi 1 8/1 19:12 8/1 19:12 8 01:39 15,8 km/t 01:39 00:00 00:00 0,0 26 km 26 km
Bingis 1 8/1 20:57 8/1 20:57 8 01:45 14,3 km/t 03:24 00:00 00:00 0,0 25 km 51 km
Bingis 2 9/1 06:17 9/1 06:17 8 09:20 6,9 km/t 12:44 00:00 00:00 0,0 64 km 115 km
Suolovuopmi 2 9/1 08:08 9/1 08:08 8 01:51 13,5 km/t 14:35 00:00 00:00 0,0 25 km 140 km
Bingis 3 9/1 13:30 9/1 13:30 8 05:22 4,7 km/t 19:57 00:00 00:00 0,0 25 km 165 km
Suolovuopmi 3 9/1 15:44 9/1 15:44 8 02:14 11,2 km/t 22:11 00:00 00:00 0,0 25 km 190 km
Gargia 9/1 17:34 8 01:50 14,2 km/t 24:01 00:00 0,0 26 km 216 km
H=Antall hunder