Reload
280 km 12 spann 2017
Starttidspunkt: fredag 13. januar 17:00
Siste oppdatering: 15. januar 2017
20. juli 20:23
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
2. Tove Sørensen Sluttplassering: 8
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Gargia 13/1 17:26 12
Suolovuopmi 1 13/1 19:02 13/1 19:02 12 01:36 16,2 km/t 01:36 00:00 00:00 0,0 26 km 26 km
Bingis 1 13/1 21:07 13/1 21:07 12 02:05 12,0 km/t 03:41 00:00 00:00 0,0 25 km 51 km
Bingis 2 14/1 06:17 14/1 06:17 12 09:10 7,0 km/t 12:51 00:00 00:00 0,0 64 km 115 km
Suolovuopmi 2 14/1 08:16 14/1 08:16 12 01:59 12,6 km/t 14:50 00:00 00:00 0,0 25 km 140 km
Bingis 3 14/1 11:07 14/1 11:07 12 02:51 8,8 km/t 17:41 00:00 00:00 0,0 25 km 165 km
Bingis 4 14/1 19:18 14/1 19:18 12 08:11 7,8 km/t 25:52 00:00 00:00 0,0 64 km 229 km
Suolovopmi 3 14/1 21:59 14/1 21:59 12 02:41 9,3 km/t 28:33 00:00 00:00 0,0 25 km 254 km
Gargia 14/1 23:42 12 01:43 15,1 km/t 30:16 00:00 0,0 26 km 280 km
H=Antall hunder