Reload
280 km 12 spann 2017
Starttidspunkt: fredag 13. januar 17:00
Siste oppdatering: 15. januar 2017
21. mai 04:52
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
3. Torkil Hansen Sluttplassering: 5
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Gargia 13/1 17:25 12
Suolovuopmi 1 13/1 19:05 13/1 19:05 12 01:40 15,6 km/t 01:40 00:00 00:00 0,0 26 km 26 km
Bingis 1 13/1 21:06 13/1 21:06 12 02:01 12,4 km/t 03:41 00:00 00:00 0,0 25 km 51 km
Bingis 2 14/1 06:16 14/1 06:16 12 09:10 7,0 km/t 12:51 00:00 00:00 0,0 64 km 115 km
Suolovuopmi 2 14/1 08:16 14/1 08:16 12 02:00 12,5 km/t 14:51 00:00 00:00 0,0 25 km 140 km
Bingis 3 14/1 11:07 14/1 11:07 12 02:51 8,8 km/t 17:42 00:00 00:00 0,0 25 km 165 km
Bingis 4 14/1 19:14 14/1 19:14 12 08:07 7,9 km/t 25:49 00:00 00:00 0,0 64 km 229 km
Suolovopmi 3 14/1 21:19 14/1 21:19 12 02:05 12,0 km/t 27:54 00:00 00:00 0,0 25 km 254 km
Gargia 14/1 23:07 12 01:48 14,4 km/t 29:42 00:00 0,0 26 km 280 km
H=Antall hunder