Reload
Alta 2 Dagers - 8 spann 2x50 km 2012
Starttidspunkt: fredag 6. januar 20:55
Siste oppdatering: 7. januar 2012
4. mars 22:38
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
Løype
Start -- C1 -- Finish 
21:09   11   1
54 Katarina Walther
54. Katarina Walther
Ut Gargia I: 07/01 10:10
Inn Gargia II: 07/01 12:27
Tid brukt: 02:17
Hastighet: 21,9 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 04:38
Samlet pause: 10:39
21:11   10   2
56 Kjetil Ernsten
56. Kjetil Ernsten
Ut Gargia I: 07/01 10:11
Inn Gargia II: 07/01 12:39
Tid brukt: 02:28
Hastighet: 20,1 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 04:49
Samlet pause: 10:39
21:10   7   3
55 Ida Karlstrøm
55. Ida Karlstrøm
Ut Gargia I: 07/01 10:14
Inn Gargia II: 07/01 12:40
Tid brukt: 02:26
Hastighet: 20,5 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 04:43
Samlet pause: 10:46
21:08   16   4
53 Stian Hasfjord
53. Stian Hasfjord
Ut Gargia I: 07/01 10:04
Inn Gargia II: 07/01 12:42
Tid brukt: 02:38
Hastighet: 18,9 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 05:12
Samlet pause: 10:21
21:03   1   5
48 Espen Bech
48. Espen Bech
Ut Gargia I: 07/01 10:20
Inn Gargia II: 07/01 12:37
Tid brukt: 02:17
Hastighet: 21,8 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 04:16
Samlet pause: 11:18
21:07   17   6
52 Gunnbjørg Lensegraf
52. Gunnbjørg Lensegraf
Ut Gargia I: 07/01 10:03
Inn Gargia II: 07/01 12:43
Tid brukt: 02:40
Hastighet: 18,7 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 05:15
Samlet pause: 10:20
21:06   6   7
51 Hanne Bakken Johansen
51. Hanne Bakken Johansen
Ut Gargia I: 07/01 10:15
Inn Gargia II: 07/01 12:44
Tid brukt: 02:29
Hastighet: 20,0 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 04:45
Samlet pause: 10:53
21:05   9   8
50 Tom Hardy
50. Tom Hardy
Ut Gargia I: 07/01 10:12
Inn Gargia II: 07/01 12:46
Tid brukt: 02:34
Hastighet: 19,4 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 04:55
Samlet pause: 10:46
21:00   8   9
45 Nora Sjalin
45. Nora Sjalin
Ut Gargia I: 07/01 10:13
Inn Gargia II: 07/01 12:43
Tid brukt: 02:30
Hastighet: 20,0 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 04:49
Samlet pause: 10:54
20:57   3   10
42 Arnt Bjørnø
42. Arnt Bjørnø
Ut Gargia I: 07/01 10:18
Inn Gargia II: 07/01 12:40
Tid brukt: 02:22
Hastighet: 21,0 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 04:32
Samlet pause: 11:11
20:56   2   11
41 Sølvi Monsen
41. Sølvi Monsen
Ut Gargia I: 07/01 10:19
Inn Gargia II: 07/01 12:40
Tid brukt: 02:21
Hastighet: 21,2 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 04:25
Samlet pause: 11:19
21:02   14   12
47 Ingvild Maria Halvorsen
47. Ingvild Maria Halvorsen
Ut Gargia I: 07/01 10:06
Inn Gargia II: 07/01 12:48
Tid brukt: 02:42
Hastighet: 18,5 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 05:08
Samlet pause: 10:37
21:04   15   13
49 David Dale
49. David Dale
Ut Gargia I: 07/01 10:05
Inn Gargia II: 07/01 12:50
Tid brukt: 02:45
Hastighet: 18,1 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 05:12
Samlet pause: 10:33
20:58   13   14
43 Helle Flesjå
43. Helle Flesjå
Ut Gargia I: 07/01 10:07
Inn Gargia II: 07/01 12:45
Tid brukt: 02:38
Hastighet: 18,9 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 05:01
Samlet pause: 10:45
20:55   12   15
40 Sigurd Domaas
40. Sigurd Domaas
Ut Gargia I: 07/01 10:09
Inn Gargia II: 07/01 12:43
Tid brukt: 02:34
Hastighet: 19,4 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 04:56
Samlet pause: 10:52
20:59   4   16
44 Narve Stubbraaten Johansen
44. Narve Stubbraaten Johansen
Ut Gargia I: 07/01 10:17
Inn Gargia II: 07/01 12:48
Tid brukt: 02:31
Hastighet: 19,8 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 04:44
Samlet pause: 11:05
21:01   5   17
46 Rune Røksland
46. Rune Røksland
Ut Gargia I: 07/01 10:16
Inn Gargia II: 07/01 12:56
Tid brukt: 02:40
Hastighet: 18,7 km/h
Ant. hunder inn: 8
Samlet gangtid: 04:54
Samlet pause: 11:01
(50) 50 (50) 100
Distanse i km  

Forklaringer

 »  Løperen er underveis til sjekkpunktet
 X  Løperen brøt løpet ved sjekkpunktet
 N  Løperen er inne på sjekkpunktet
 N  Løperen har passert sjekkpunktet
(Tallene i boksene viser plassering i løpet)
Sjekkpunkt Sjekkpunkt - Klikk på symbolet for å se detaljer
1 Startnummer til løper
(+8t) Gjenstående hviletid for løper