GM 200 Km Åpen Klasse 2019 1. juni 07:28   Refresh Help Close
Status Trail Entrants Last update Results
  Start time: Saturday 12. January 13:00 Developed by K2 Solutions Last update: 13. January 2019
Trail
Start -- C1 -- C2 -- Finish 
13:27   5   1   1
71 Kjell Brennodden
71. Kjell Brennodden
Out Sønstegårdsseter: 13/01 07:27
In Astridbekken: 13/01 09:13
Time used: 01:46
Num. dogs in: 10
Acc. time used: 14:43
Acc. pause: 05:03
13:22   4   2   2
65 Kristoffer Halvorsen
65. Kristoffer Halvorsen
Out Sønstegårdsseter: 13/01 07:31
In Astridbekken: 13/01 09:19
Time used: 01:48
Num. dogs in: 10
Acc. time used: 14:49
Acc. pause: 05:08
13:26   5   4   3
70 Ola Brennodden Sunde
70. Ola Brennodden Sunde
Out Sønstegårdsseter: 13/01 07:37
In Astridbekken: 13/01 09:20
Time used: 01:43
Num. dogs in: 12
Acc. time used: 14:50
Acc. pause: 05:04
13:19   3   3   4
62 Daniel Haagensen
62. Daniel Haagensen
Out Sønstegårdsseter: 13/01 07:35
In Astridbekken: 13/01 09:23
Time used: 01:48
Num. dogs in: 12
Acc. time used: 14:53
Acc. pause: 05:11
13:15   2   5   5
58 Benoit Gerard
58. Benoit Gerard
Out Sønstegårdsseter: 13/01 07:46
In Astridbekken: 13/01 09:35
Time used: 01:49
Num. dogs in: 12
Acc. time used: 15:04
Acc. pause: 05:16
13:04   1   6   6
46 Fredrik Westlie
46. Fredrik Westlie
Out Sønstegårdsseter: 13/01 07:55
In Astridbekken: 13/01 09:38
Time used: 01:43
Num. dogs in: 12
Acc. time used: 15:08
Acc. pause: 05:26
13:02   7   7   7
43 Ove Grytbak
43. Ove Grytbak
Out Sønstegårdsseter: 13/01 08:12
In Astridbekken: 13/01 10:00
Time used: 01:48
Num. dogs in: 13
Acc. time used: 15:30
Acc. pause: 05:28
13:17   9   8   8
60 Birgitte Næss
60. Birgitte Næss
Out Sønstegårdsseter: 13/01 08:16
In Astridbekken: 13/01 10:10
Time used: 01:54
Num. dogs in: 10
Acc. time used: 15:40
Acc. pause: 05:13
13:09   9   9   9
52 Andreas Rognes Kokkvoll
52. Andreas Rognes Kokkvoll
Out Sønstegårdsseter: 13/01 08:21
In Astridbekken: 13/01 10:14
Time used: 01:53
Num. dogs in: 12
Acc. time used: 15:43
Acc. pause: 05:22
13:16   12   10   10
59 Arnt Ola Skjerve
59. Arnt Ola Skjerve
Out Sønstegårdsseter: 13/01 08:40
In Astridbekken: 13/01 10:42
Time used: 02:02
Num. dogs in: 12
Acc. time used: 16:12
Acc. pause: 05:14
13:29   16   12   11
73 Linda Davidsen
73. Linda Davidsen
Out Sønstegårdsseter: 13/01 08:49
In Astridbekken: 13/01 10:46
Time used: 01:57
Num. dogs in: 13
Acc. time used: 16:16
Acc. pause: 05:01
13:24   12   11   12
68 Roger Selnes
68. Roger Selnes
Out Sønstegårdsseter: 13/01 08:44
In Astridbekken: 13/01 10:51
Time used: 02:07
Num. dogs in: 11
Acc. time used: 16:21
Acc. pause: 05:06
13:25   15   14   13
69 Trond Morten Helgesen
69. Trond Morten Helgesen
Out Sønstegårdsseter: 13/01 09:03
In Astridbekken: 13/01 11:07
Time used: 02:04
Num. dogs in: 9
Acc. time used: 16:37
Acc. pause: 05:05
13:10   14   13   14
53 Bjørnar Hansen Østigård
53. Bjørnar Hansen Østigård
Out Sønstegårdsseter: 13/01 08:58
In Astridbekken: 13/01 11:13
Time used: 02:15
Num. dogs in: 12
Acc. time used: 16:43
Acc. pause: 05:20
13:08   11   15   15
51 Åsmund Snortheim
51. Åsmund Snortheim
Out Sønstegårdsseter: 13/01 09:08
In Astridbekken: 13/01 11:24
Time used: 02:16
Num. dogs in: 11
Acc. time used: 16:54
Acc. pause: 05:22
13:00   8   16   16
40 Kathrine Søberg
40. Kathrine Søberg
Out Sønstegårdsseter: 13/01 09:28
In Astridbekken: 13/01 11:30
Time used: 02:02
Num. dogs in: 12
Acc. time used: 17:00
Acc. pause: 05:30
13:07   19   17   17
50 Jens Kvernmo
50. Jens Kvernmo
Out Sønstegårdsseter: 13/01 09:58
In Astridbekken: 13/01 12:04
Time used: 02:06
Num. dogs in: 11
Acc. time used: 17:34
Acc. pause: 05:23
13:11   20   18   18
54 Lars Sandaker Kvittingen
54. Lars Sandaker Kvittingen
Out Sønstegårdsseter: 13/01 10:14
In Astridbekken: 13/01 12:17
Time used: 02:03
Num. dogs in: 12
Acc. time used: 17:47
Acc. pause: 05:19
13:03   X
44 Peter M Karlsson
44. Peter M Karlsson
Out Astridbekken: 12/01 13:03
In CP Skåbu: 12/01 21:51
Time used: 08:48
Num. dogs in: 12
Acc. time used: 08:48
13:23   X
67 Monika Bøkestad
67. Monika Bøkestad
Out Astridbekken: 12/01 13:23
In CP Skåbu: 12/01 22:45
Time used: 09:22
Num. dogs in: 11
Acc. time used: 09:22
13:28   18 » 17 X
72 Kent Birkeland
72. Kent Birkeland
Out Astridbekken: 12/01 13:28
In CP Skåbu: 12/01 22:25
Time used: 08:57
Num. dogs in: 11
Out CP Skåbu: 13/01 03:39
Stop time: 05:14
Num. dogs out: 9
Acc. time used: 08:57
Acc. pause: 05:14
13:30 » X
74 Thor Magnus Fjæstad
74. Thor Magnus Fjæstad
Out Astridbekken: 12/01 13:30
Num. dogs out: 13
(106) 106 (78) 184 (28) 212
Distance in km